Trầm hương miếng, mảnh

Trầm hương miếng, mảnh được bán theo gram, kg và giá cả dao động tùy vào chất lượng trầm.

tram-huong-manh-mieng

Trầm hương mảnh. miếng

tram-huong-manh-mieng-01

Trầm hương mảnh, miếng

Xem thêm: Tượng trầm

line
Kết nối Trầm Hương trên Facebook